ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA İLİŞKİN

Kamuoyuna,
ODTÜ Mezunları Derneği çatısı altında BURADAYIZ diyerek Derneğimiz, üniversitemiz ve öğrencilerimiz için mücadele eden ODTÜ mezunları olarak, yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul’da ODTÜ Mezunları Derneği yönetimine talip olduğumuzu aşağıda isimleri yer alan adaylarımız ile birlikte bilgilerinize sunarız.

 • Derneğimizin giderek artan ve nerede ise içinden çıkılamaz bir hal alan mali durumunu düzeltmek ve kurumsal bir yapıya oturtmak için, projelerimiz ve oluşturacağımız yeni gelir kaynaklarımız ile
 • Kamuoyunda yaşadığımız itibar kaybını onarmak amacı ile dün olduğundan daha fazla bir heyecanla
 • Toplumun temel unsurları olarak gördüğümüz kadınlara, çocuklara ve fiziksel ve zihinsel dezavantajlı gruplara yönelik projelerimiz ile
  Olağanüstü Genel Kurul’da ODTÜ Mezunları Derneği yönetimine talibiz.
 • Ülkenin hızla değişen gündeminde, kamuoyu tarafından görüşüne başvurulan, saygın ve toplumun beklentisine uygun bir Dernek; toplumsal mücadeleye değer katan etkili bir demokratik kitle örgütü yaratmak,
 • Derneğimizi kullanan ve Dernek etkinliklerimize katılanların sayısını tekrar arttırmak,
 • Ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesine ve ilerlemesine yönelik projeler üretmek için
  Olağanüstü Genel Kurul’da ODTÜ Mezunları Derneği yönetimine talibiz.
  Derneğimizin içine düştüğü durum ne kadar vahim olursa olsun, hayata baktığımız pencere süreçten uzak muhalifler olmamızın önüne geçmektedir. Bu doğrultuda, Derneğimizin maddi anlamda olağan akışına girmesi, toplumsal mücadele içinde yerini alabilmesi, üyeler nezdinde tekrar güven sağlayabilmek için sorumluluk almaktan kaçınmayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.
  Olağan Genel Kurula kadar Derneğimizin her anlamda olağan bir sürece girmesini temel hedefi olarak koyan BURADAYIZ Çağdaş ODTÜ’lüler grubu olarak Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu listemiz ile Olağanüstü Genel Kurul’a katılacağımızı bilgilerinize sunarız.
  İlkeli, çağdaş, yenilikçi fikirlerimiz ile
  Derneğimiz
  Mezunlarımız
  Üniversitemiz
  Ülkemiz için
  Her zaman ve her koşulda
  BURADAYIZ.